ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากลาง 47 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปวงคำ 148 หมู่9 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลลี้ 111 หมู่7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ หมู่4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง