ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากลาง 47 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยศาลา ตำบลแม่ตืน หมู่7 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแหน 277 หมู่2 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย 327/1 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปวงคำ 148 หมู่9 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ป๊อก ต.ศรีวิชัย 592 หมู่5 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน 412 หมู่6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาทราย หมู่4 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงดำ 211 หมู่3 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลก้อ หมู่4 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลลี้ 111 หมู่7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ หมู่4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง