ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแพ่ง 154 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหล่ายแก้ว หมู่1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันปูเลย ตำบลศรีเตี้ย 181 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว หมู่3 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหล่ายาว 310 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าแป๋ หมู่6 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่หาด หมู่6 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 308 หมู่7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง หมู่7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง