ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง 174 หมู่1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า 241 หมู่8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลุม 65 หมู่10 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง 1 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน หมู่5 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าห้า ตำบลเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง 2/8 ถ.บ้านแคว หมู่3 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอุโมงค์ 325 หมู่1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองช้างคืน 211 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นธง ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมืองจี้ 1/9 หมู่1 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียงยอง 93/2 หมู่2 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดลำพูน 212 ถ.จามเทวี หมู่10 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล 109-111 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลลำพูน 177 หมู่1 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลเวชกรรมศิริเวชลำพูน 7 ถ.ลำพูน-ดอยติ หมู่5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 263 ถ.ลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง