ค้นพบจำนวน 94 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเลา ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากลาง 47 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง 174 หมู่1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยฮ่อม ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยอ้อ หมู่2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหละ 128 จ.ลำพูน 51130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยศาลา ตำบลแม่ตืน หมู่7 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไฟ ตำบลนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไซ 270 หมู่9 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแหน 277 หมู่2 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแพ่ง 154 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า 241 หมู่8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหล่ายแก้ว หมู่1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลุม 65 หมู่10 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง 1 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันปูเลย ตำบลศรีเตี้ย 181 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสวนกล้วย ตำบลน้ำดิบ หมู่12 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน หมู่5 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมงคลชัย 1 หมู่10 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าห้า ตำบลเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าซางน้อย 10 จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย 327/1 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปวงคำ 148 หมู่9 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทาป่าสัก หมู่2 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตุ้ม 127 หมู่1 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนหลวง 165 หมู่7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงหลวง ตำบลวังผาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้สลี หมู่6 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแดง หมู่5 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ป๊อก ต.ศรีวิชัย 592 หมู่5 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน 412 หมู่6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง 2/8 ถ.บ้านแคว หมู่3 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว หมู่3 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าดู่ จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอุโมงค์ 325 หมู่1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาบ 65 หมู่6 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองช้างคืน 211 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังผาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะกอก ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงน้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากบ่อง 489 หมู่5 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปวง หมู่8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำดิบ 334 หมู่3 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาทราย หมู่4 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทาปลาดุก 112 อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทาทุ่งหลวง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทาขุมเงิน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทากาศ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะเคียนปม หมู่2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นธง ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงดำ 211 หมู่3 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลก้อ หมู่4 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่แรง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหล่ายาว 310 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมืองจี้ 1/9 หมู่1 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียงยอง 93/2 หมู่2 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดลำพูน 212 ถ.จามเทวี หมู่10 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าแป๋ หมู่6 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่หาด หมู่6 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่บอนใต้ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล 109-111 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลลี้ 111 หมู่7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลลำพูน 177 หมู่1 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลป่าซาง 46 หมู่7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลบ้านธิ 265 ถ.สันป่าฝ้าย-สันกำแพง หมู่6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 308 หมู่7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 48 หมู่3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลแม่ทา 238 ถ.แม่ทา-ท่าจักร หมู่8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โรงพยาบาลเวชกรรมศิริเวชลำพูน 7 ถ.ลำพูน-ดอยติ หมู่5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ หมู่4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 236 หมู่3 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง หมู่7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 246 หมู่3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 113 หมู่3 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 263 ถ.ลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง