ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง 102 หมู่7 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก 51 หมู่5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว 28 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน 109 หมู่2 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง 99/1 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าสา ตำบลสันทราย 2 หมู่2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล 123/1 หมู่8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู 187 หมู่4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลสารภี 147 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี 40/4 หมู่2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง