ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง หมู่7 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง 185 หมู่12 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง