ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปง ตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว 159 หมู่5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลหางดง 260 ถ.เชียงใหม่-ฮอด หมู่3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง