ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก 319 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร 54 หมู่3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ 124 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง 63 หมู่2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก 23 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา 118 หมู่2 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ 86 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง 222/1 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง 13 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ 351 หมู่3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โรงพยาบาลสันทราย 201 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย 6 หมู่4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง