ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล หมู่2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง 170 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง หมู่7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ ซ.แม่ผาแหน 6 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลสันกำแพง ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง 170 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง