ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย หมู่4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ถ.ฝาง-ท่าตอน หมู่8 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย 199 หมู่4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง