ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย 100/3 หมู่2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง 200 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ 100 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงใหม่ 142 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลดารารัศมี 101 ซ. 2 หมื่นถ้อย-น้ำงาม หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง