ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า 109 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปง ตำบลอินทขิล 382 หมู่7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่อแล ตำบลช่อแล ซ.ช่อแล 7 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลแม่แตง 300 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง