ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง หมู่2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ หมู่4 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางมะกาด ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ หมู่7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ 295 หมู่2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน 46 หมู่2 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดวงดี ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย หมู่5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง หมู่4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 2 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หมู่8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด หมู่3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง