ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลเชียงดาว 285 ถ.โชตนา หมู่2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 397 หมู่7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง