ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลแม่แจ่ม 73 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง