ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยหมี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ 87 หมู่1 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก หมู่1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฮ่อง 45 หมู่5 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองแขก ตำบลกองแขก ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล่งปง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร 365 หมู่5 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน 90 หมู่9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร 180 หมู่3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่ลาป่าแก่ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลแม่แจ่ม 73 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง