ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง หมู่10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง หมู่11 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอยอินทนนท์ หมู่7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง หมู่4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง