ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย หมู่6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ หมู่5 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย หมู่2 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ หมู่7 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ หมู่11 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ หมู่12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนแตะ หมู่5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย หมู่4 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง หมู่10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว หมู่7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ หมู่6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง หมู่11 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอยอินทนนท์ หมู่7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลจอมทอง 259 ถ.เชียงใหม่-ฮอด หมู่2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง หมู่4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง