ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง หมู่1 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร หมู่3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระยัง ตำบลนาสะเม็ง หมู่6 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ตำบลป่าไร่ หมู่3 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูล้อม บ้านบาก หมู่6 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ หมู่1 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก ตำบลบ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายาง ตำบลบ้านบาก หมู่5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาซิง ตำบลเหล่าหมี หมู่4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไค้-นาแล หมู่6 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร หมู่7 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี หมู่1 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านท่าไค้-นาแล ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยตำบลบ้านแก้ง ซ.มห. 4007 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ไทร ซ.2034 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านเหล่าหมี ซ.มห. 4032 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านนาซิง ซ.มห. 4032 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านนาสะเม็ง ซ.2277 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านหนองกระยัง ซ.มห. 4007 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านนายาง ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านภูล้อม ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านบาก ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านป่าชาด ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านหนองเม็ก ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง