ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง หมู่12 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวน หมู่1 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสูง หมู่3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก หมู่2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่1 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย หมู่2 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่งโพง ตำบลดงเย็น หมู่3 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโด่ หมู่12 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยาง ตำบลกุดแข้ หมู่4 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมอน ตำบลดงมอน หมู่2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น หมู่1 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำฮี หมู่7 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำป่าหลาย หมู่1 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดโง้ง หมู่5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทราย โพนทราย หมู่3 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ตำบลคำอาฮวน หมู่7 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนตูม หมู่3 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกป่งเปือยนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย หมู่5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมืองบ่า ตำบลคำอาฮวน หมู่2 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 45 ถ.วงศ์คำพา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร 24 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านแก้ง ซ.มห. 3008 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยคำป่าหลาย ซ.มห. 3008 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านสามขา ซ.212 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านคำฮี ซ.อบจ. มห. 2015 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ซ.2292 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านโคก ซ.มห. 4001 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านโนนตูม ซ.2292 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านโคกสูง ซ.212 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านดงยาง ซ.มห. 4001 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ซ.2042 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยตำบลโพนทราย ซ.2042 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านกุดโง้ง ซ.2042 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านเหมืองบ่า ซ.AH121 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.อบจ. มห. 3017 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านโนนสะอาด ซ.AH121 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยตำบลนาสีนวล ซ.2034 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านโคกป่งเปื่อย ซ.มห. 3002 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านนาโด่ ซ.มห. 3002 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านป่งโพน ซ.มห. 3016 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีอนามัยบ้านดงเย็น ซ.มห. 3016 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลมุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ซ.ราชบุตร ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง