ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่10 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พันห่าว ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย 199 หมู่2 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน 1 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลนาทม 101 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทม ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยพันห่าว ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยหนองซน ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยคำแม่นาง ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง