ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางาม ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบั่ว ตำบลเรณูใต้ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขาม ตำบลนาขาม ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำผาสุก ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนอนามัย ตำบลเรณูใต้ ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าลาด ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร 97 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยนางาม ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยคำผาสุก ซ.2105 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยโคกหินแฮ่ ซ.2031 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยโนนสะอาด ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยบ้านนาบั่ว ซ.2031 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยนาขาม ซ.2031 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยท่าลาด ซ.แขนนาง-วังยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง