ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเหม้า ตำบลอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทู้ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำก่ำ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหนาด ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาถ่อน ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนนางหงษ์ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดฉิม ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสนพัน ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยดอนนางหงษ์ ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยบ้านกุดฉิม ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยบ้านแสนพัน ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยพระกลางทุ่ง ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยโคกสว่างพัฒนา ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยตำบลฝั่งแดง ซ.223 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยตำบลอุ่มเหมา ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง