ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงบัง ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางัว ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเข ตำบลนาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำนกกก ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกพระธาย ตำบลโพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยบ้านไผ่ล้อม ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยนางัว ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยโคกพะธาย ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยตำบลโพนทอง ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง