ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะทาย ตำบลพะทาย ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าดอกแก้ว ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหนองเทา ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ตำบลโนนตาล ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้วปัดโป่ง ตำบลไชยบุรี ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลท่าอุเทน 23/23 ถ.ท่าอุเทน-นครพนม หมู่6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง