ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเทาใหญ่ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก 111 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีอนามัยนาดอกไม้ ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีอนามัยหนองเทาใหญ่ ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง