ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโพน 95 หมู่6 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ ตำบลรามราช ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัว ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมน ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยอ ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะโนด ตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพอกตำบลหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนสว่าง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรามราช ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาชัย ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาราชควาย ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนามะเขือ ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าค้อ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาลกุด ตำบลโพนแพง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครพนม 300 ถ.ชยางกูร หมู่3 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลนครพนม 270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัยบ้านชะโนต ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัยบ้านนามะเขือ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัยกุดตาไก้ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัยคำเตย ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัยดงขวาง ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัยบ้านกลาง ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัย ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัยบ้านตาลกุด ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีอนามัยนาถ่อน ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง