ค้นพบจำนวน 293 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ หมู่7 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว หมู่4 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว หมู่9 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง หมู่4 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ หมู่3 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง หมู่2 ต.ศรีสมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแซง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแซง หมู่11 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติสุข ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวล หมู่5 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไคร้ หมู่7 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไคร้ ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยานาง หมู่1 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง หมู่15 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงกลาง หมู่4 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำบง หมู่11 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอก หมู่2 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสูง หมู่5 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวาง หมู่6 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกศรี หมู่6 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกศรี ถ.ถีนานนท์ หมู่5 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกใหญ่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสนสุข หมู่7 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าใหญ่ หมู่7 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสว่าง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวงศรี หมู่11 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวงแสน จ.กาฬสินธุ์ 46000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สีถาน ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านากระเดา จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุทัยวรรณ ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดทรายมูล ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวงัง 2 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้านพัฒนา จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยางดง หมู่8 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยมะทอ หมู่2 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเตย หมู่4 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมูม่น จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอีบุตร หมู่4 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอิเฒ่า หมู่9 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห้าง หมู่1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสอ 25 จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสรวง หมู่1 ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวทอง หมู่5 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวโดน ต.สมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตอกแป้น หมู่5 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองชุมแสง หมู่13 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองช้าง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุงน้อย จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุงเผือก หมู่3 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพน ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงใหญ่ 170 จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงใต้ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูงเนิน ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาดนาทม ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาดไชยศรี จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนผึ้ง หมู่4 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนโคก หมู่13 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างแก้ว หมู่13 ต.หนองแวง อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้มป่อย หมู่3 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงเปลื่อย หมู่11 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางอุ้ม ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๙๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยอดแกง หมู่11 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมหาไชย จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงนา จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงกุญชร หมู่6 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูฮัง หมู่3 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูแล่นช้าง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปอแดง หมู่3 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบอน 1 ต.ลำห้วยหลัว อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อ หมู่13 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำบุ่น 57 ต.หนองแวง อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนามะเขือ หมู่1 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบอน 182 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตาหลิ่ว หมู่5 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตาล หมู่5 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาจำปา จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาจารย์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางาม จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโก หมู่1 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเรียง หมู่12 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเชือก หมู่1 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายทอง ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตูม หมู่19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้อน ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดินจี่ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสว่าง ถ.กาฬสินธุ์ หมู่5 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสวนพัฒนา ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสมบูรณ์ หมู่2 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง