ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น 88 หมู่2 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ 110 หมู่10 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ 67 ถ.ร้อยเอ็ด-ดินดำ หมู่4 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา 15 หมู่3 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอม ตำบลดินดำ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก ตำบลผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด หมู่4 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเยื่อม ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเพลิง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ หมู่2 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแซงแหลม แสนชาติ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร 77 อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยท่าเพลิง ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลม่วงลาด ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านแซงแหลม ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านเปลือยตาล ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านบาก ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านอนามัย ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านอนามัย ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านกอกเก้า ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลยางใหญ่ ซ.รอ. 3004 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยเกล็ดกลิ่น ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง