ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก หมู่5 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย หมู่4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนภิบาล ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง หมู่11 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง หมู่4 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย หมู่1 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก 47 หมู่10 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 124 หมู่7 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ หมู่10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์สัย ซ.2387 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
สถานีอนามัยตำบลหนองใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1095 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านบากโดนน้อย ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านหนองแวงควง ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง