ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ หมู่1 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมพร ตำบลชุมพร ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ หมู่5 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านสวนผึ้ง ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านบุ่งเลิศ ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านหนองบัวทอง ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านคำนางตุ้ม ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านชมสะอาด ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยชุมพร ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านโคกสี ซ.รอ. 4029 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง