ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง หมู่10 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางคำ ตำบลยางคำ หมู่1 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว หมู่3 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง หมู่1 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา หมู่6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านสว่าง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านโพนดวน ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านดอนสัมพันธ์ ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านเกาะแก้ว ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยตำบลยางคำ ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง