ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านสูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านหนองยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง