ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ 71 หมู่1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง ถ.ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ หมู่1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านหนองผือ ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงพยาบาลเมืองสรวง ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง