ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง หมู่5 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง 42 หมู่9 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านดงกลาง ซ.อบจ. รอ. 1031 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านใหม่สามัคคี ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง