ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่1 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่6 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านหนองขุ่น ซ.รพช. รอ. 3076 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านดงบัง ซ.2259 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง