ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก 81 หมู่5 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก 4 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านฉวะ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง