ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า หมู่11 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านจุมจัง ซ.อบจ. รอ. 1088 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง