ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ 116 หมู่3 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ ถ.อำเภอโพนทอง- หมู่6 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑o
สถานีอนามัยบ้านโนนโพธิ์ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีอนามัยบ้านบะตากา ซ.2046 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง