ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง หมู่1 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง หมู่3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร หมู่1 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม หมู่8 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า 90 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ หมู่3 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ หมู่1 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส หมู่6 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงแดง ตำบลดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ หมู่3 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านน้ำใส ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านเมืองหงส์ ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยตำบลดงแดง ซ.รอ. 3021 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านข่าใหญ่ ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยป่าสังข์ ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยผงวิเศษตราร่มชูชีพบ้านร่องคำ ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านดงกลาง ซ.รอ. 5076 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยตำบลอีง่อง ซ.2392 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยตำบลศรีโคตร ซ.214 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยตำบลลิ้นฟ้า ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยดงยาง ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านสนามชัย ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง