ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน ถ.สุขาภิบาล 15 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง