ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง 77 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า หมู่8 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน ถ.สุขาภิบาล 15 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระบัว ตำบลสระบัว 29 หมู่15 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว หมู่16 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ หมู่3 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน หมู่4 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ หมู่1 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านจานใต้ ซ.รอ. 4032 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยตำบลขี้เหล็ก ซ.รอ. 4032 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยบ้านหนองส่วย ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยบัวขาว ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยบ้านโนนสวรรค์ ซ.รอ. 3074 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง