ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง หมู่13 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่5 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง หมู่1 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล หมู่10 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น หมู่2 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ หมู่4 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ หมู่1 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง หมู่14 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง หมู่2 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง หมู่4 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 246 ซ.สุริยเดชบำรุง 11 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล3 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย ถ.ประชาสุขสันต์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 273 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.รอ. 2016 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลปอภาร ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยหนองจิก ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลขอนแก่น ซ.2045 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยโนนรัง ซ.อบจ. รอ. 1030 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลโนนตาล ซ.215 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านแมต ซ.รอ. 3056 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์ ซ.รอ. 3056 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านซ้ง ซ.215 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านสังข์สงยาง ซ.214 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลเมืองทอง ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลโคกล่าม ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านแคน ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซ.215 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง