ค้นพบจำนวน 343 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวดง ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองม่วง ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโน ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง จ.มหาสารคาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยาว ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาด ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวล ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฝาย ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนบม ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทอง ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสูง ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนรัง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนพยอม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแต้ ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนน 53 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนองคู ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาไทย ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา 55 จ.มหาสารคาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวขัว ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเข่าแตก ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแอ่ง ถ.แจ้งสนิท ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแคน จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสระพัง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผง ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบุญชู ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวสันตุ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบะ ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคูขาด ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแหน ถ.แจ้งสนิท จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสน ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแต้น้อย ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเสือ ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขสำราญ ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระบาก ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระแคน ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสว่าง จ.มหาสารคาม 44160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปทุม ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแสง ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางสินไชย ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะกอก ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะโบ่ ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังดี ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าข่าง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาขาว ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประชาอาสา ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบูรพาสามัคคี ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งง้าว ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเบา ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวมาศ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อใหญ่ ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบกพร้าว ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง