ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพนพิสัย 192 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลพิสัยเวช 638 ถ.ภิรมยาราม ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย 43 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง