ค้นพบจำนวน 275 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผือ 127 หมู่4 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนทอง ต.โนนทอง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีชมภู 92 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดหลวง จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหลวง อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่1 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาดี จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางิ้ว 252 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาข่า หมู่6 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนหญ้านาง 156 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทอง 278 จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุดมพร จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปลาปาก ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยก้านเหลือง อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไฮ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวง ต.นาพู่ จ.หนองคาย 43100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุ้งใต้ ตำบลกุดบง หมู่2 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาวแล ตำบลโพธิ์ตาก 106 จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมสนุก อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังไฮ ตำบลหนองหลวง จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องโน ตำบลทุ่งหลวง หมู่6 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสวรรค์ ตำบลชัยพร อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาตั้ง ตำบลผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากสวย ตำบลวัดหลวง จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฮี ตำบลค่ายบกหวาน 150 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายาง ตำบลพระบาทนาสิงห์ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง 262 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าจาน ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ากฐิน ตำบลบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนปอ ตำบลหนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงหม้อทอง ตำบลดงหม้อทองใต้ จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสระพัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำรุ่งเรือง ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่11 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำบอน ตำบลน้ำจั้น อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดแคน ตำบลหนองหลวง จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสกโพธิ์ อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกอุดม ตำบลอุดมพร จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกระแซ อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเทพประทับ ตำบลนางิ้ว 51 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ากกแดง อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินโงม ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอคำ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหัวช้าง 131 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยอง อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองนาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกอมเกาะ 65 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสีกาย ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสังคม ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสร้างนางขาว หมู่1 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระใคร จ.หนองคาย 43100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดธาตุ ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมีชัย 77 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระบาทนาสิงห์ จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลฝาง จ.หนองคาย 43100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะโค 250 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านว่าน ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านถ่อน ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านต้อน จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาสิงห์ 138 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาสะแบง 130 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาทับไฮ จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาดง อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาแสง 168 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะอาด 199 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำเจริญ 199 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซาง อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชุมภูพร 191 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชุมช้าง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยพร อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำนาดี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลค่ายบกหวาน ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอกช้าง จ.หนองคาย 43100
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง