ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยยาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนป่าซาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
สถานีอนามัยบ้านโนนสวรรค์ ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านผาสุก ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยโนนป่าซาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านห้วยยาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง