ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยยาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมศักดิ์พัฒนา ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พวยเด้ง ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินตลาด ตำบลโนนสะอาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลยางหล่อ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาตาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนป่าซาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มสุข ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว 391 ถ.ประชาอาสา ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านโนนสวรรค์ ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านผาสุก ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยเพิ่มสุข ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยโนนป่าซาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านห้วยยาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยพวยเด้ง ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยสมศักดิ์พัฒนา ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านตาด ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยหินตลาด ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลผาขาว ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง