ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีอุบล ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใหม่พัฒนา ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง ถ.แยกภูหลวง-โนนสว่าง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยบ้านนามูลตุ่น ซ.ลย. 2038 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยบ้านห้วยสีเสียด ซ.ลย. 3021 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยศรีอุบล ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยบ้านเลยวังไสย์ ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง